Story details

Gdy system wykryje odłączenie dysku, będzie chronił się zgodnie z konfiguracją grupy RAID, do której należy dany dysk. W przypadku plików, których zawartość dynamicznie zmienia się w czasie może dojść np. do naruszenia integralności danych. Maro, w przypadk 2 (przeplot three:1) ile pamiętam to jest: odczyt danej, zapis danej, zapis parzystości (nowa parzystość jest przeliczana

Submit a Comment

Log in to comment or register here